Bakoma Product

Bakoma : Natural Joy


บาโคมา ขนมหวาน และโยเกิร์ต จากประเทศโปแลนด์ มีแนวคิดต้องการให้ทุกคนได้รับพื้นฐานทางโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงพัฒนาสูตรอาหาร เลือกสายพันธ์โยเกิร์ตจากแบคทีเรียที่ก่อเกิดผลดีต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารและการทำงานของร่างกาย  และควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน 

 

Visitors: 22,266