Prochiz Product

Prochiz : Popular Cheese And Cool People
 

ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ต้องการผลิตชีสคุณภาพ สำหรับทุกๆคน  บริษัท พีที มูเลีย โบก้า รายา จึงก่อกำเนิดขึ้นในปี 2550 ที่ประเทศอินโดนีเซีย  โรงงานชีสที่นี่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000, GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Process).นอกจากนี้ยังได้การรับรอง INS (Indonesian National Standard) and ตราฮาลาล HALAL certification from Majelis Ulama Indonesia (MUI).

ต่อมาในปี 2555 แบรนด์Prochiz Cheddar cheese ชนิดแผ่นชนิดเดียว ที่สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น แต่ยังคงคุณค่าและรสชาติของชีสได้อย่างดีเยี่ยมก็ได้ออกสู่ตลาด และได้รับความนิยมอย่างมาก

 

Visitors: 22,266